مديريت نورپردازي شهرها و استفاده از فناوري سيستم اطلاعات جغرافيايي در نورپردازي شهرها

فهرست مطالب: مديريت نورپردازي شهرها و استفاده از فناوري سيستم اطلاعات جغرافيايي در نورپردازي شهرها

تاریخ ایجاد 31/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 16 برگ pdf   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 716 kb  تعدادمشاهده  69


مديريت نورپردازي شهرها و استفاده از فناوري سيستم اطلاعات جغرافيايي در نورپردازي شهرها

شهر فضايي است پويا كه برخلاف دنياي طبيعت، زندگي روز و شب اهميت داشته و نبود حس آ رامش و امنيت و … در شب،  چهرة شب را به عصر قبل از انقلاب صنعتي برمي گرداند. شهر فض ايي است كه تحرك و رشد و توسعه از مشخصات بارز آن به  حساب م يآيد و اين خود امري اجتناب ناپذير است .( 1) البته فضاي شهري خود به دليل جذابيت فيزيكي و كالبدي خود نوعي  فضاي نمادين، ادراكي، مادي و حقيقي است كه با شهر و كالبد شهر پيوندي عميق دارد، بنابراين فضاي شهري، فضايي است كه  عنصري هويت بخش از يك شهر تلقي مي شود. سيماي شهري چه در روشنايي روز و چه در تاريكي شب مي بايست داراي شكل  و قالب باشد.
اصليترين كاركرد نور، چه طبيعي و چه مصنوعي روشن كردن فرم فضا و فرم هاي ساختماني است كه آن را روشنايي مي – [ ناميم .[

کلمات کلیدی مرتبط:
مديريت نورپردازي شهرها ,استفاده از فناوري سيستم ,اطلاعات جغرافيايي در نورپردازي شهرها ,
مقالات مرتبط در این دسته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *