پاورپوینت بررسی مبانی و روش های برنامه ریزی مسکن

فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی مبانی و روش های برنامه ریزی مسکن

تاریخ ایجاد 23/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 20 اسلاید   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 434 kb  تعدادمشاهده  38


برنامه ریزی مسکن
برنامه‌ریزی عبارت است از روشی از تصمیم‌گیری که درآن منابع برای رسیدن به اهداف مشخص درقالب زمانی معین توزیع می‌شود .

بخشی از مطلب
برنامه ریزی مسکن
برنامه‌ریزی مسکن جزئی از نظام برنامه‌ریزی شهری است که درآن:
فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، جزئی از فعالیت‌های درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تغییر شکل یافته و تطابق یافته شهری محسوب می‌شود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامه‌ریزی مسکن مورد توجه قرارمی‌گیرد.

تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی
توجه به محدودیت منابع
استفاده از تئوری ها و تکنیک های ویژه با چهارچوبهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی
فواید برنامه ریزی مسکن
ارضای احتیاجات اجتماعی انسان

مسئله برابرهای انسانی

تاثیر بر کاربری های آموزشی و تجاری

تاثیر بر برنامه های اشتغال

فواید برنامه ریزی مسکن
ارضای احتیاجات اجتماعی انسان
انجام مطالعات و برر سی های عمیق عوامل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی که در میزان و نحوه احتیاجات اجتماعی افراد موثر است.
در نظر گرفتن تغییرات سریع فن آوری و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و تاثیر متقابل آن بر احتیاجات افراد در زندگی روزمره آنها.

فواید برنامه ریزی مسکن
مسئله برابرهای انسانی
مسکن به عنوان یکی از حقوق اولیه تمامی افراد جامعه است.
مسکن به عنوان وسیله ای موثر برای دسترسی یکسان به سایر خدمات، موقعیت ها و امنیت و آسایش تمام افراد باشد.

فواید برنامه ریزی مسکن
تاثیر بر کاربری های آموزشی و تجاری
مسکن به عنوان عاملی تعیین کننده جهت مکانیابی مراکز آموزشی.
مسکن در ارتباط مستقیم با بازار و محل خرید و رفع سایر احتیاجات روزمره افراد.

فواید برنامه ریزی مسکن
تاثیر بر برنامه های اشتغال
مسکن به عنوان عاملی موثر بر رشد اقتصادی یک جامعه، از دو طریق:

مناطق مسکونی جدید می توانند نزدیک محل های کار ساخته شوند.
پروژه های ایجاد مناطق مسکونی جدید می توانند موجبات اشتغال جدید، گردش سرمایه و کار آموزی را به وجود آورند.

برنامه ریزی مسکن
نیازهایی که توسط مسکن باید برآورده شودعبارتند از :
نیازهای زیستی (مانند غذا، حفاظت در مقابل سر و صدا، آلودگی ها و بیماری ها)
نیازهای اقتصادی (فرصت برای اشتغال، بهبود استاندارد زندگی، دسترسی به فعالیت های روزانه و تسهیلات زیر بنایی)
نیازهای اجتماعی (امنیت متقابل فرد و دولت، داشتن فرصت برای کنش های متقابل و مشارکت اجتماعی، فرصت پرورش فکری، حفظ سنت های فرهنگی، ارضای نیازهای روحی، هنر و معماری و دسترسی به طبیعت)
نیازهای خانوادگی (فضای کافی برای کنش متقابل اجتماعی، ثبات و محبت و تسهیلات مراقبت از فرزندان)
برنامه ریزی مسکن
از بعد روان شناختی پاسخ به سوالات زیر باید در برنامه ریزی مسکن دیده شود:
آیا مسکن خانواده را قادر می سازد که احساسات شخصی، شان و شخصیت انسانی خود را به دست آورده یا حفظ کند؟
آیا مسکن اعضای خانواده را در کنار همدیگر حفظ می کند؟
آیا اعضای خانواده تعلق خاطر به مسکن پیدا می کنند؟
اهداف برنامه ریزی مسکن
هدف اساسی برنامه ریزی مسکن:
تامین نیازهای فضایی فعالیت های انسانی به منظور وضعیت مطلوب تر سکونت و با توجه به محدودیت های منابع و امکانات است.

هدف نهایی سیاست مسکن:
عملکرد مطلوب و بهینه آن است، به طوریکه از یک سو خواسته های اقشار مختلف را برآورده سازد؛ و از سوی دیگر در راستای اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی باشد.
اهداف برنامه ریزی مسکن
اهداف کمی و مربوط به قیمت ها
اهداف کیفی
اهداف مربوط به تقاضا
اهداف مربوط به عرضه
اهداف مربوط به اصلاح ساختار سازمانی و قانونی
اهداف مربوط به تاثیرات کلی اقتصادی و اجتماعی
اهداف زیست محیطی
اهداف انسانی و روانی

اهداف برنامه ریزی مسکن
اهداف کمی و مربوط به قیمت ها
شامل: کمیت و شمار واحدهای مسکونی مورد نیاز برای خانوارهای جدید، رفع کمبودهای قبلی، حذف تراکم های غبر قابل قبول، قیمت ها و توان مالی و …

اهداف کیفی
ارتقای کیفیت مساکن، شامل:کاهش تراکم، استفاده از مصالح با دوام، تامین خدمات و تسهیلات مورد نیاز، تامین حق تصرف و مالکیت، حق انتخاب، تامین دسترسی به محل کار و …
اهداف برنامه ریزی مسکن
اهداف مربوط به تقاضا
شامل: کنترل و هدایت تقاضای مسکن، توسعه منابع مالی و اعتباری مورد نیاز تامین یارانه مسکن و ….

اهداف مربوط به عرضه
شامل: چگونگی تدارکات و تسریع در عرضه مسکن مانند توسعه زمین های مسکونی، فراهم نمودن تاسیسات زیر بنایی، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و …
اهداف برنامه ریزی مسکن
اهداف مربوط به اصلاح ساختار سازمانی و قانونی
شامل: توسعه بازار مسکن همگام با اصلاح ساختار اداری و سازمانی، مشخص نمودن میزان و نحوه مشارکت بخشهای مختلف و رفع موانع اداری و قانونی و تدوین استانداردها، ضوابط و مقررات لازم و …

اهداف مربوط به تاثیرات کلی اقتصادی و اجتماعی
شامل: رفع فقر یا کاهش آن، کنترل تورم، افزایش در آمد و پس انداز خانوارها، افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش کسری پرداخت ها و بودجه دولت و …
اهداف برنامه ریزی مسکن
اهداف زیست محیطی
شامل: تامین رشد و توسعه بدون داشتن پیامدهای مضر برای محیط زیست طبیعی و شهری، ایجاد فضاهای باز و کاستن از آلودگی های مختلف و …

اهداف انسانی و روانی
شامل: مسئله عدالت اجتماعی، تامین مسکن با حداقل هزینه برای گروه های کم در آمد و ….
اهداف برنامه ریزی مسکن
عواملی که سیاست ها و اهداف مسکن را تحت تاثیر قرلر می دهند:

برنامه ریزی رشد جمعیت
افزایش تولید ملی
افزایش سرمایه گذاری
توسعه تولید مواد و مصالح ساختمانی
کنترل استفاده از زمین
توسعه واحدهای مدیریت شهری
اقدامات اساسی در برنامه ریزی مسکن
شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن
برآورد توابع عرضه و تقاضا و تابع تولید مسکن بر اساس مطالعات روند گذشته
بر آورد روند تحولات سکونت در جامعه
مطالعه روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در آینده
تعیین استانداردهای حداقل و حداکثر برای مسکن
در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی در بخش مسکن
پیش بینی مدیریت و تشکیلات مناسب
شناخت توان مالی اقشار مختلف و لحاظ کردن آن در برنامه مسکن

کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه ریزی مسکن ,برنامه‌ریزی عبارت است از روشی از تصمیم‌گیری که درآن منابع برای رسیدن به اهداف مشخص درقالب زمانی معین توزیع می‌شود . , , , , , , ,بخشی از مطلب ,برنامه ریزی مسکن ,برنامه‌ریزی مسکن جزئی از نظام برنامه‌ریزی شهری است که درآن: , فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، جزئی از فعالیت‌های در,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود تحلیل پارک‌های شهری بازیافتی، pdf
دانلود بررسی سمینار با موضوع نقش سبزراه در منظر شهری، pdf
پاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در طراحی محیط های شهری
دانلود تحلیل ضرورت ایجاد فضای سبز در مدارس، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی اکو شهرهای سبز جهان
پاورپوینت بررسی اکو شهرهای سبز جهان
دانلود تجزیه و تحلیل مبحث 21 مقررات ملی ساختمان(پدافند غیر عامل)، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی و تحلیل دوربرگردان ها
پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان نقش جهان اصفهان به همراه سایت پلان اتوکدی ( تحلیل فضای شهری )
دانلود تجزیه و تحلیل میدان نقش جهان اصفهان، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی تحلیل فضای شهری شهر خرم آباد
پاورپوینت بررسی و تحلیل چهار راه لاله شهرستان دامغان
پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری چهار راه طالقانی تبریز
دانلود تجزیه و تحلیل مکتب اصفهان در شهرسازی، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی مکتب ساختارگرا در تئوریهای شهرسازی
پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی شهری
دانلود تجزیه و تحلیل پروژه احیاء میدان عتیق شهر اصفهان، WORD
پاورپوینت بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری
پاورپوینت محوطه سازی و طراحی بدنه فضاهای باز، نماها (پارک شهری)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *